ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗" (สุพรรณบุรี)
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน