ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"การปรับปรุงแผนที่แม่บทตามมาตรา 10 กรมที่ดินการแบ่งแยก รวมแปลง วาดแปลงใหม่ ด้วยโปรแกรม LtaxGIS 2.2 การบันทึกข้อมูลภาษี การประเมินภาษี ด้วยโปรแกรม Ltax3000 4.0 และ Ltax online”
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร.074 234 301 จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน