ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"การปรับปรุงแผนที่แม่บทตามมาตรา 10 กรมที่ดินการแบ่งแยก รวมแปลง วาดแปลงใหม่ ด้วยโปรแกรม LtaxGIS 2.2 การบันทึกข้อมูลภาษี การประเมินภาษี ด้วยโปรแกรม Ltax3000 4.0 และ Ltax online”
รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง โทร.044 611 555 จังหวัดบุรีรัมย์
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน