ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
"การปรับปรุงแผนที่แม่บทตามมาตรา 10 กรมที่ดินการแบ่งแยก รวมแปลง วาดแปลงใหม่ ด้วยโปรแกรม LtaxGIS 2.2 การบันทึกข้อมูลภาษี การประเมินภาษี ด้วยโปรแกรม Ltax3000 4.0 และ Ltax online”
รุ่นที่
7 ระหว่างวันที่ 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053-211026-31 จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
5,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน