ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
“การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ใหม่) สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจาะลึกแนวทางปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น”
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน