ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังพร้อมโปรแกรมวัสดุคงคลัง เพื่อจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (แบบ อปท.-วส.) และการแยกทะเบียนคุมการ์ดพัสดุครุภัณฑ์ (แบบ ผด.)ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
รุ่นที่
5 ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์: 043245999 จังหวัดขอนแก่น
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน