ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังพร้อมโปรแกรมวัสดุคงคลัง เพื่อจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (แบบ อปท.-วส.) และการแยกทะเบียนคุมการ์ดพัสดุครุภัณฑ์ (แบบ ผด.)ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
รุ่นที่
10 ระหว่างวันที่ 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์: 038426352 จังหวัดชลบุรี
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน