สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปี การจัดทำงบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐานะการเงิน และการจัดทำ ก.ค. 2 ตามรูปแบบรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
19 ต.ค. 2561 - 21 ต.ค. 2561 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
26 ต.ค. 2561 - 28 ต.ค. 2561 โรงแรมบางกอกพลาสเลส กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
2 พ.ย. 2561 - 4 พ.ย. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
9 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561 โรงแรมบ้านสวนคุณตา แอนด์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
16 พ.ย. 2561 - 18 พ.ย. 2561 โรงแรม เอเชียน อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
23 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561 โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
30 พ.ย. 2561 - 2 ธ.ค. 2561 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
7 ธ.ค. 2561 - 9 ธ.ค. 2561 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
14 ธ.ค. 2561 - 16 ธ.ค. 2561 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน