สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือและเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อเตรียมงบทรัพย์สิน และจำหน่ายพัสดุในระบบ e-LAAS
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
2 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 074353400 สงขลา
3
4,900
2
9 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
3
16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โทร 045268209 ถึง 10 อุบลราชธานี
3
4,900
4
23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
5
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 โรงแรมท็อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
6
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 โรงแรม เฟิร์สแปซิฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น โทร 038426352 ถึง 4 ชลบุรี
3
4,900
7
10 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 โรงแรมบ้านเชียง โทร 042327911 ถึง 29 อุดรธานี
3
4,900
8
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดา โทร 022764999 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
หลักสูตร: การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคา เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
29 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
19 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
10 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์ : 038 426 352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โทรศัพท์: 045 251 288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ โทรศัพท์ : 02 2764995-9 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
29 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ : 042111241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ นครราชสีมา (ยกเลิก) นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 โรงแรมสาเกตุนคร โทรศัพท์ : 043511741 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
12
28 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 โรงแรมบ้านเชียง โทรศัพท์ : 042327911 - 29 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
13
12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โทรศัพท์ : 056-313555 / 089-9618622 นครสวรรค์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน