สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: “การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ใหม่) สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจาะลึกแนวทางปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น”
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
3
4,900
หลักสูตร: "การปรับปรุงแผนที่แม่บทตามมาตรา 10 กรมที่ดินการแบ่งแยก รวมแปลง วาดแปลงใหม่ ด้วยโปรแกรม LtaxGIS 2.2 การบันทึกข้อมูลภาษี การประเมินภาษี ด้วยโปรแกรม Ltax3000 4.0 และ Ltax online”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร.074 234 301 สงขลา
3
5,500
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง โทร.044 611 555 บุรีรัมย์
3
5,500
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก คอนเวนชั่น อำเภอบางละมุง ชลบุรี
3
5,500
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี โทร.042-111-241-2 อุดรธานี
3
5,500
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3
5,500
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ โทร.089-188-8788, 032 472 444 กด 2 เพชรบุรี
3
5,500
7
5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053-211026-31 เชียงใหม่
3
5,500
8
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร.081-265-3388 อุบลราชธานี
3
5,500
9
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โคราช โทร. 04-4079900 นครราชสีมา
3
5,500
10
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
5,500
11
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,500
12
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
3
5,500
หลักสูตร: “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ Excel และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัลฮิล อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
3
5,300
2
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,300
3
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ เพชรบุรี
3
5,300
4
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร.074 234 301 สงขลา
3
5,300
5
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3
5,300
6
16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร.081-265-3388 อุบลราชธานี
3
5,300
7
23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง ชลบุรี
3
5,300
8
30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053-211026-31 เชียงใหม่
3
5,300
9
6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง นครราชสีมา
3
5,300
10
13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
5,300
11
20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง อุดรธานี
3
5,300
12
27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
3
5,300
หลักสูตร: “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2567 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566) และเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัลฮิล อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
3
5,300
2
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,300
3
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี
3
5,300
4
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
3
5,300
5
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3
5,300
6
16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3
5,300
7
23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง ชลบุรี
3
5,300
8
30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง เชียงใหม่
3
5,300
9
6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง นครราชสีมา
3
5,300
10
13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
5,300
11
20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง อุดรธานี
3
5,300
12
27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
3
5,300
หลักสูตร: การปฎิบัติงานเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง และการทำวางเบิกในระบบ NEW e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์: 074234301 สงขลา
3
4,500
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 บุรีรัมย์
3
4,500
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์: 038426352 ชลบุรี
3
4,500
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0903398032 อุดรธานี
3
4,500
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมอิมพีเรียล โทรศัพท์ 0988320695 พิษณุโลก
3
4,500
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ โทรศัพท์: 032472444 เพชรบุรี
3
4,500
7
5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,500
8
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,500
9
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
4,500
10
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,500
11
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,500
12
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทร : 094 466 2925 , 093 575 4888 สุราษฎร์ธานี
3
4,500
หลักสูตร: การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ และการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,500
2
13 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0903398032 อุดรธานี
3
4,500
3
27 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,500
4
11 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์: 074234301 สงขลา
3
4,500
5
25 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,500
หลักสูตร: หลักสูตรการทำฐานข้อมูลและบันทึกบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (บัญชีลูก) เชียงใหม่
3
4,900
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โทร : 0944662925 , 0935754888 (บัญชีลูก) สุราษฎร์ธานี
3
4,900
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 (บัญชีลูก) บุรีรัมย์
3
4,900
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 (บัญชีลูก) พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 (บัญชีลูก) สงขลา
3
4,900
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โทร 042522333 (บัญชีลูก) นครพนม
3
4,900
หลักสูตร: หลักสูตรการทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (บัญชีแม่) เชียงใหม่
3
4,900
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โทร : 0944662925 , 0935754888 (บัญชีแม่) สุราษฎร์ธานี
3
4,900
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 (บัญชีแม่) บุรีรัมย์
3
4,900
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 (บัญชีแม่) พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 (บัญชีแม่) สงขลา
3
4,900
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โทร 042522333 (บัญชีแม่) นครพนม
3
4,900
หลักสูตร: เจาะลึกวิธีการขั้นตอนในการจัดเก็บภาษี ป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 แนวทางเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่) การเบิกค่าเช่าบ้าน ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขั้นตอนกระบวนการวิธีการปฏิบัติงาน ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
22 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
4
5,900
ปิดลงทะเบียน
2
29 ก.พ. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ สงขลา
4
5,900
ปิดลงทะเบียน
3
7 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
4
5,900
ปิดลงทะเบียน
4
14 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซต์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
4
5,900
ปิดลงทะเบียน
5
21 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
4
5,900
ปิดลงทะเบียน
6
28 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ เพชรบุรี
4
5,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗" (สุพรรณบุรี)
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ตาม ว4570 การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ว3901 ว5144 การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (สุพรรณบุรี)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 โรงแรมสองพันบุรี สุพรรณบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗" (จังหวัดน่าน)
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมเทวราช น่าน
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗" (กาญจนบุรี)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ตาม ว4570 การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ว3901 ว5144 การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (น่าน)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมเทวราช น่าน
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ การปรับปรุงแผนที่ภาษีตามมาตรา ๑๐ การจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีด้วย LtaxGIS ๒.๒Ltax๓๐๐๐ ๔.๐ การใช้งานระบบ Ltax online
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
2
16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมประจักษ์ตรา อุดรธานี
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
3
23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
4
1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
5
8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี สงขลา
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
6
22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมสบายโฮเทลโคราช นครราชสีมา
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
7
29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
6,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ตาม ว4570 การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ว3901 ว5144 การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) (กาญจนบุรี)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 โรงแรมผึ้ง-หวาน รีสอร์ทแอนด์สปา กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ตาม ว4570 การวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อตั้งหนี้ตาม ว3901 ว5144 การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การปรับปรุงรายการบัญชี ตาม สตง. ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น โทร 098 832 0695 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรม จอมเทียนปาล์มบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร 038231355 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โทร 044 256 629 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โทร 038231355 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โคราช โทร. 04-4079900 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน