สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดทำบัญชีระบบใหม่ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
23 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211023-31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และบันทึกบัญชีและการจัดทำรายการการเงินแบบใหม่หลังจากปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
8 ต.ค. 2563 - 10 ต.ค. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045268209 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
11 ต.ค. 2563 - 13 ต.ค. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
16 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563 โรงแรมริเวอร์ไซด์ โทร 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
30 ต.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2563 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ โทร074230130 สงขลา
3
4,900
เต็ม
5
6 พ.ย. 2563 - 8 พ.ย. 2563 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร055247800 พิษณุโลก
3
4,900
เต็ม
6
13 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
เต็ม