สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
15 ม.ค. 2564 - 17 ม.ค. 2564 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ โทร 074355355 (เลื่อนออกไปก่อน) สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
22 ม.ค. 2564 - 24 ม.ค. 2564 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 (เลื่อนออกไปก่อน) เชียงใหม่
3
4,900
3
29 ม.ค. 2564 - 31 ม.ค. 2564 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด ร โทรศัพท์ 024229222 (เลื่อนออกไปก่อน) กรุงเทพมหานคร
3
4,900
4
5 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2564 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 045283999 อุบลราชธานี
3
4,900
5
12 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042111241 อุดรธานี
3
4,900
6
19 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2564 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์ 035244333 พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
7
26 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
8
5 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564 โรงแรมวีวิช โทรศัพท์ 043236888 ขอนแก่น
3
4,900
9
12 มี.ค. 2564 - 14 มี.ค. 2564 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ โทรศัพท์ 032472444 ต่อ 1 เพชรบุรี
3
4,900
10
19 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทรศัพท์ 043519000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
11
26 มี.ค. 2564 - 28 มี.ค. 2564 โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา โทรศัพท์ 038226070 ชลบุรี
3
4,900
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
20 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042 111 241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
27 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563 โรงแรมลองบีชชะอำ 032 472 444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
10 ธ.ค. 2563 - 12 ธ.ค. 2563 โรงแรมอัศวรรณ โทรศัพท์ 042464514 หนองคาย
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563 โรงแรม เดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค อ.อรัญญประเทศ สระแก้ว
3
4,900
ปิดลงทะเบียน