สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคา เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
29 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
19 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น
3
4,900
5
10 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
4,900
6
24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
4,900
7
7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 โรงแรมอุบลบุรีรีสอร์ท อุบลราชธานี
3
4,900
8
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 โรงแรมเดอะพาสโซ่ กรุงเทพมหานคร
3
4,900
9
5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
10
19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ นครราชสีมา นครราชสีมา
3
4,900