สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
2
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมนภาลัย โทรศัพท์ 042347444 อุดรธานี
3
4,900
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
4,900
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
5
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
6
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตาม ว124 ว125 ว128 และ ว59 แนวทางการเบิกค่าเช่าบ้านค่าเช่าซื้อ การผ่อนชำระ ค่าเดินทางไปราชการ และปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) แนวทางการป้องกันการทุจริต
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 พ.ค. 2566 - 6 พ.ค. 2566 โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า โทรศัพท์: 075639999 กระบี่
4
4,900
หลักสูตร: การจัดทำรายการเงินประจำวัน ใบนำส่ง ใบสำคัญสรุปใบนำส่ง จัดฎีกา ตรวจฎีกา จัดทำเช็ค กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดทำงบทดลองประจำเดือน โดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติของหน่วยงานภายใต้สังกัด โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา
3
4,900
2
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
3
4,900
3
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี
3
4,900
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่
3
4,900
5
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
3
4,900
6
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี สงขลา
3
4,900
7
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น
3
4,900
8
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
4,900
9
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด
3
4,900
หลักสูตร: การพิสูจน์ยอดเงินสะสม ทุนสำรองเงินสะสม การกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทำฐานข้อมูลสินทรัพย์ เตรียมความพร้อมคำนวณค่าเสื่อมราคา การจำหน่ายสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานภายใต้สังกัด ปรับปรุงยอดผ่านระบบบัญชีคอมฯ ของ อปท. (e-LAAS) การตรวจฎีกาตั้งหนี้ (AP)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา
3
4,900
2
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก
3
4,900
3
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี
3
4,900
4
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่
3
4,900
5
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
3
4,900
6
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี สงขลา
3
4,900
7
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น
3
4,900
8
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น ชลบุรี
3
4,900
9
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด
3
4,900
หลักสูตร: การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 เม.ย. 2566 - 9 เม.ย. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
เต็ม
หลักสูตร: แนวทางการบริหารจัดการสถานีอนามัย/รพ.สต. ในสังกัด อบจ. ที่รับโอนภารกิจมาจากกระทรวงสาธารณสุขการจัดทำแผน การดำเนินการด้านโครงสร้างองค์กร การดำเนินการด้านงานบุคคล การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี ค่าตอบแทน การกำกับ ติดตาม และประเมินผล
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
2
28 เม.ย. 2566 - 30 เม.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
3,900
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
4
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
5
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
6
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
7
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมวังคำ โทรศัพท์: 053711800 เชียงราย
3
3,900
8
9 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 โรงแรม ฟอร์จูนวิวโขง โทรศัพท์: 0839891465 นครพนม
3
3,900
9
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 โรงแรมสองพันบุรี เบอร์โทรศัพท์ 0859097144 สุพรรณบุรี
3
3,900
10
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมเอ็มแกรนด์ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0610214848 ร้อยเอ็ด
3
3,900
หลักสูตร: แนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรูปแบบการจําแนกงบประมาณฉบับใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง การพิจารณาอนุมัติร่างงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินเพื่อป้องกันข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
16 พ.ค. 2566 - 18 พ.ค. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
3,900
หลักสูตร: แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) เช่น การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคา การจัดทำเอกสารประกาศประกวดราคา ภายหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 เม.ย. 2566 - 8 เม.ย. 2566 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
4
4,900
หลักสูตร: หลักสูตรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับใหม่) กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
27 เม.ย. 2566 - 29 เม.ย. 2566 โรงแรมพีลูส โฮเทล กาญจนบุรี
3
3,900
หลักสูตร: การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำหนดร่างขอบเขตของงานที่จะจ้าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กำหนดราคากลาง พิจารณาผลการประกวดราคาฯ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 เม.ย. 2566 - 23 เม.ย. 2566 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท โทรศัพท์ 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
3
5 พ.ค. 2566 - 7 พ.ค. 2566 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
4
12 พ.ค. 2566 - 14 พ.ค. 2566 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
3,900
5
19 พ.ค. 2566 - 21 พ.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
6
26 พ.ค. 2566 - 28 พ.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
7
2 มิ.ย. 2566 - 4 มิ.ย. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
หลักสูตร: หลักสูตรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ (ฉบับใหม่) กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณีการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
31 มี.ค. 2566 - 2 เม.ย. 2566 โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช โทรศัพท์: 038232701 ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: “ปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
23 มี.ค. 2566 - 25 มี.ค. 2566 โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โทร. 042-612020 มุกดาหาร
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "ปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB) แนวทางการป้องกันการทุจริต และการเทคนิคการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาการถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
9 มี.ค. 2566 - 11 มี.ค. 2566 โรงแรมวัฒนา พาร์ค โทรศัพท์: 075-216216, 075-217217 ตรัง
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจการประปา สถานธนานุบาล สถานีขนส่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ ในการจัดทำงบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2566
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
7
3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (Excel หน่วยงานภายใต้สังกัด) เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังพร้อมโปรแกรมวัสดุคงคลังเพื่อจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ(แบบ อปท.-วส.)และการแยกทะเบียนคุมการ์ดพัสดุครุภัณฑ์ (แบบ ผด.)ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
7
3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (e-LAAS) อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 (e-LAAS) ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 (e-LAAS) ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (e-LAAS) เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 การจัดการราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีธนารักษ์ใหม่ 69 ประเภท การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการจัดทำและปรับปรุงแผนที่ภาษีเพื่อเข้าสู่ระบบ Ltax online
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
7
3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 (แผนที่ภาษี Ltax) อุบลราชธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
8
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 (แผนที่ภาษี Ltax) ชลบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
9
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี โทรศัพท์ 043220400 (แผนที่ภาษี Ltax) ขอนแก่น
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
10
24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมลองบีช โทรศัพท์ 032472444 (แผนที่ภาษี Ltax) เพชรบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน