สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การปิดบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการทำงบการเงินรวมระหว่างกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภายใต้สังกัดในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๔
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 ธ.ค. 2564 - 5 ธ.ค. 2564 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
2
10 ธ.ค. 2564 - 12 ธ.ค. 2564 โรงแรมโกลเด้นซี โทร 0824486446 ประจวบคีรีขันธ์
3
4,900
3
17 ธ.ค. 2564 - 19 ธ.ค. 2564 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
4
24 ธ.ค. 2564 - 26 ธ.ค. 2564 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีขั้นต้น ประจำปี 2564"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
15 ต.ค. 2564 - 17 ต.ค. 2564 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร. 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
22 ต.ค. 2564 - 24 ต.ค. 2564 โรงแรมโบนันซ่า โทร. 0917587963 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
29 ต.ค. 2564 - 31 ต.ค. 2564 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเสนชั่นเซ็นเตอร์ โทร. 043209888 ขอนแก่น
3
4,900
เต็ม
4
5 พ.ย. 2564 - 7 พ.ย. 2564 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร. 053211026 , 0864280401 เชียงใหม่
3
4,900
เต็ม
5
12 พ.ย. 2564 - 14 พ.ย. 2564 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โทร. 081 265 3388 อุบลราชธานี
3
4,900
เต็ม
6
19 พ.ย. 2564 - 21 พ.ย. 2564 โรงแรมวังใต้ โทร. 077283020 สุราษฎร์ธานี
3
4,900
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) “หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีขั้นต้น ประจำปี 2564 ”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
9 ต.ค. 2564 - 9 ต.ค. 2564 อบรมรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) โอนเงิน กรุงไทย 9540138914 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
1
1,500
ปิดลงทะเบียน
2
10 ต.ค. 2564 - 10 ต.ค. 2564 อบรมรูปแบบออนไลน์ (ZOOM) โอนเงิน กรุงไทย 9540138914 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
1
1,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: โครงการอบรม “การเบิกจ่ายเงินเดือน ผ่านระบบ KTB Corporate Online และแนวทางการป้องกันการทุจริต ข้อทักท้วงเรียกเงินคืนเกี่ยวกับกรณีการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
19 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2564 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
26 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
19 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
9 เม.ย. 2564 - 11 เม.ย. 2564 โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา โทรศัพท์ 038226070 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
23 ก.ค. 2564 - 25 ก.ค. 2564 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
21 พ.ค. 2564 - 23 พ.ค. 2564 โรงแรมไดมอนพลาสซ่า อ.หาดใหญ่ โทร 077 277 299 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
9 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
8
26 ก.ค. 2564 - 28 ก.ค. 2564 โรงแรมริเวอร์แคว โทร 0983954142 (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) กาญจนบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
9
2 เม.ย. 2564 - 4 เม.ย. 2564 โรงแรม เดอะ เวโล โฮเทล แอนด์ บีเอ็มเอ็กซ์ ปั๊ม แทร็ค อ.อรัญญประเทศ (หลักสูตรทำเงินเดือน KTB Corporate Online) สระแก้ว
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การวิเคราะห์ผังบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบันทึกบัญชีบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัด โดยใช้ Excel การโอนสินทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานภายใต้สังกัด
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 มี.ค. 2564 - 14 มี.ค. 2564 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร 074234301 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
22 ก.พ. 2564 - 24 ก.พ. 2564 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
30 เม.ย. 2564 - 2 พ.ค. 2564 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
5 ก.พ. 2564 - 7 ก.พ. 2564 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 045283999 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
12 ก.พ. 2564 - 14 ก.พ. 2564 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042111241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
19 ก.พ. 2564 - 21 ก.พ. 2564 โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท แอนด์ สปา โทรศัพท์ 035 249 600 พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
26 ก.พ. 2564 - 28 ก.พ. 2564 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทรศัพท์ 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
5 มี.ค. 2564 - 7 มี.ค. 2564 โรงแรมวีวิช โทรศัพท์ 043236888 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
2 เม.ย. 2564 - 4 เม.ย. 2564 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ โทรศัพท์ 032472444 ต่อ 1 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
19 มี.ค. 2564 - 21 มี.ค. 2564 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทรศัพท์ 043519000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
9 เม.ย. 2564 - 11 เม.ย. 2564 โรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา โทรศัพท์ 038226070 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
12
26 ก.ค. 2564 - 28 ก.ค. 2564 โรงแรมริเวอร์แคว โทร 0983954142 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
13
9 ก.ค. 2564 - 11 ก.ค. 2564 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
14
16 ก.ค. 2564 - 18 ก.ค. 2564 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
15
23 ก.ค. 2564 - 25 ก.ค. 2564 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042111241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน