สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรม การจัดทำรายงานทางการเงิน การปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปีและการจัดทำหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อเตรียมรับรองการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
4 ต.ค. 2562 - 6 ต.ค. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
11 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 074353400 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 055211288 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
30 ต.ค. 2562 - 1 พ.ย. 2562 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทร 043245999 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
8 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดา โทร 022764999 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
15 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง โทร 038426352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 โรงแรมบรรจงบุรี โทร 077489111 สุราษฎร์ธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
6 ธ.ค. 2562 - 8 ธ.ค. 2562 โรงแรมเทพนคร โทร 044613400 บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน รายรับ – รายจ่าย งวดประจำปี พ.ศ. 2562 การส่ง – การรับมอบงานบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. (นำข้อมูลจริงแต่ละที่มาจัดทำ)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 055211288 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
1 พ.ย. 2562 - 3 พ.ย. 2562 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น โทร 043 236 888 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง โทร 038426352 ชลบุรี
3
3,900
5
29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 โรงแรมบรรจงบุรี โทร 077489111 สุราษฎร์ธานี
3
3,900
6
13 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
20 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกรณีศึกษา หลักสูตร การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
11 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 055211288 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
1 พ.ย. 2562 - 3 พ.ย. 2562 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทร 043245999 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
8 พ.ย. 2562 - 10 พ.ย. 2562 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ ถนนรัชดา โทร 022764999 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
15 พ.ย. 2562 - 17 พ.ย. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045251288 (ยกเลิก) อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง โทร 038426352 (ยกเลิก) ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 โรงแรมบรรจงบุรี โทร 077489111 (ยกเลิก) สุราษฎร์ธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
6 ธ.ค. 2562 - 8 ธ.ค. 2562 โรงแรมเทพนคร โทร 044613400 (ยกเลิก) บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
13 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 (ยกเลิก) เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน