สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การคิดค่าเสื่อมราคา
จัดโดย: ครูหนอน
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
10 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563 อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom กรุงเทพมหานคร
1
500
ปิดลงทะเบียน
-
หลักสูตร: การจัดทำงบทรัพย์สินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม และการจำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ กค. 2การเพิ่มฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในระบบบัญชี e-LAAS และเตรียมพร้อมในการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ เพื่อการจัดทำบัญชี ฯ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
6 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563 โรงแรม เอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ โทร 074353400 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
20 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร ๐-๕๕๒๑-๑๒๘๘ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
3 เม.ย. 2563 - 5 เม.ย. 2563 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง โทร 038426352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
24 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ โทร.045268209 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
8 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร 022764995 ถึง 9 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
22 พ.ค. 2563 - 24 พ.ค. 2563 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
31 ม.ค. 2563 - 2 ก.พ. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
27 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา โทร. 038-231-350-67, 092-365-0717 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
1 พ.ค. 2563 - 3 พ.ค. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ โทร 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน