สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี การจัดทำรายงาน รายรับ – รายจ่าย งวดประจำปี พ.ศ. 2562 การส่ง – การรับมอบงานบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัด อปท. (นำข้อมูลจริงแต่ละที่มาจัดทำ)
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
18 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
25 ต.ค. 2562 - 27 ต.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 055211288 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
1 พ.ย. 2562 - 3 พ.ย. 2562 โรงแรมวีวิช ขอนแก่น โทร 043 236 888 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
22 พ.ย. 2562 - 24 พ.ย. 2562 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง โทร 038426352 ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
29 พ.ย. 2562 - 1 ธ.ค. 2562 โรงแรมบรรจงบุรี โทร 077489111 สุราษฎร์ธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
13 ธ.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2562 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
20 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045251288 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน