สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การจัดทำแผนที่ภาษีจากรูปแปลงที่ดินจากกรมที่ดิน
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
2
16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โทร 045268209 ถึง อุบลราชธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
23 ส.ค. 2562 - 25 ส.ค. 2562 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
5,500
เต็ม
4
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 โรงแรมท็อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
5,500
5
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 โรงแรม เฟิร์สแปซิฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น โทร 038426352 ถึง 4 ชลบุรี
3
5,500
6
10 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 โรงแรมบ้านเชียง โทร 042327911 ถึง อุดรธานี
3
5,500
7
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดา โทร 022764999 กรุงเทพมหานคร
3
5,500
8
20 ก.ย. 2562 - 22 ก.ย. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 0743534 สงขลา
3
5,500
หลักสูตร: เทคนิคการใช้โปรแกรมบันทึกบัญชี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
4 ก.ย. 2562 - 6 ก.ย. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
3,900
หลักสูตร: เจาะลึกและเทคนิคการเตรียมความพร้อมการยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือและเตรียมความพร้อมในการปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การลงฐานข้อมูลทรัพย์สิน เพื่อเตรียมงบทรัพย์สิน และจำหน่ายพัสดุในระบบ e-LAAS
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
2 ส.ค. 2562 - 4 ส.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ โทร 074353400 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
9 ส.ค. 2562 - 11 ส.ค. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
16 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โทร 045268209 ถึง 10 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
25 ส.ค. 2562 - 27 ส.ค. 2562 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
5
30 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562 โรงแรมท็อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
6
6 ก.ย. 2562 - 8 ก.ย. 2562 โรงแรม เฟิร์สแปซิฟิค แอนด์ คอนเวนชั่น โทร 038426352 ถึง 4 ชลบุรี
3
4,900
7
10 ก.ย. 2562 - 12 ก.ย. 2562 โรงแรมบ้านเชียง โทร 042327911 ถึง 29 อุดรธานี
3
4,900
8
13 ก.ย. 2562 - 15 ก.ย. 2562 โรงแรมพาลาสโซ ถนนรัชดา โทร 022764999 กรุงเทพมหานคร
3
4,900