สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: โครงการฝึกอบรม “แนวทางการจัดทำบัญชีระบบใหม่ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
23 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211023-31 เชียงใหม่
3
4,900
หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปิดบัญชีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และบันทึกบัญชีและการจัดทำรายการการเงินแบบใหม่หลังจากปิดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่เริ่มใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
8 ต.ค. 2563 - 10 ต.ค. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045268209 อุบลราชธานี
3
4,900
2
11 ต.ค. 2563 - 13 ต.ค. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
3
16 ต.ค. 2563 - 18 ต.ค. 2563 โรงแรมริเวอร์ไซด์ โทร 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
4
30 ต.ค. 2563 - 1 พ.ย. 2563 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ โทร074230130 สงขลา
3
4,900
5
6 พ.ย. 2563 - 8 พ.ย. 2563 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร055247800 พิษณุโลก
3
4,900
6
13 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
หลักสูตร: ลำดับขั้นตอนในการปิดบัญชี การปรับปรุงบัญชี ประจำปี 2563 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)และการบันทึกบัญชีการปรับปรุงบัญชีเพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
18 ก.ย. 2563 - 20 ก.ย. 2563 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ โทร 074230130 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
25 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
หลักสูตร: หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการประเมินในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น และความรู้ด้านสิทธิสวัสดิการของพนักงานส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
11 ก.ย. 2563 - 13 ก.ย. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
18 ก.ย. 2563 - 20 ก.ย. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โทร 045268209 ถึง 10 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
25 ก.ย. 2563 - 27 ก.ย. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
3,900
หลักสูตร: การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีในระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 ก.ค. 2563 - 5 ก.ค. 2563 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนคอนเวนชั่น พัทยา โทร 0863748570 / 0825649939 /0812675418 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
10 ก.ค. 2563 - 12 ก.ค. 2563 โรงแรม เอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ โทร 074353400 / 0817380770 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
17 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211023-31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
24 ก.ค. 2563 - 26 ก.ค. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
31 ก.ค. 2563 - 2 ส.ค. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045268209 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
7 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทร 043245999 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
14 ส.ค. 2563 - 16 ส.ค. 2563 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 055211288 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
21 ส.ค. 2563 - 23 ส.ค. 2563 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 02-422-9222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
28 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563 โรงแรมเดอะริช โฮเต็ล โทร 044253185 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
5 ก.ย. 2563 - 7 ก.ย. 2563 โรงแรมบรรจงบุรี โทร 077489111 สุราษฎร์ธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
11 ก.ย. 2563 - 13 ก.ย. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน