สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การปรับปรุงรายการ เพื่อปิดบัญชี การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
11 ก.ย. 2565 - 13 ก.ย. 2565 โรงแรมเดอศิตาปริ้นเซส โทร 0807973300 บุรีรัมย์
3
4,900
หลักสูตร: การปรับปรุงรายการ เพื่อปิดบัญชี การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสม และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
30 ส.ค. 2565 - 1 ก.ย. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 การปรับปรุงแผนที่ตามมาตรา 10 การคำนวณภาษีโดยใช้โปรแกรม LtaxGIS 2.2 และ Ltax3000 4.0 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Ltax online
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
2
12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
3
5,500
4
2 ก.ย. 2565 - 4 ก.ย. 2565 โรงแรมรอยัลฮิลล์ นครนายก
3
5,500
5
16 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล กาญจนบุรี
3
5,500
6
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ พิษณุโลก
3
5,500
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 ก.ค. 2565 - 14 ก.ค. 2565 โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ ฉะเชิงเทรา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ และการเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
19 ส.ค. 2565 - 21 ส.ค. 2565 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์ 074234301 สงขลา
3
4,900
เต็ม
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดในไฟล์ Excel แบบอัตโนมัติ (สำหรับหน่วยงานลูก) ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
เต็ม
5
2 ก.ย. 2565 - 4 ก.ย. 2565 โรงแรมรอยัลฮิลล์ โทรศัพท์ 037385210 นครนายก
3
4,900
6
9 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท โทรศัพท์ 044811999 ชัยภูมิ
3
4,900
7
16 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 0830084454 กาญจนบุรี
3
4,900
8
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
หลักสูตร: การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
28 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 โรงแรมซีบรีซ (หาดจอมเทียน) โทรศัพท์ 038231056 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์: 042111241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
12 ส.ค. 2565 - 14 ส.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 ส.ค. 2565 - 28 ส.ค. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
เต็ม
5
2 ก.ย. 2565 - 4 ก.ย. 2565 โรงแรมรอยัลฮิลล์ โทรศัพท์ 037385210 นครนายก
3
4,900
6
9 ก.ย. 2565 - 11 ก.ย. 2565 โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท โทรศัพท์ 044811999 ชัยภูมิ
3
4,900
7
16 ก.ย. 2565 - 18 ก.ย. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล โทร 0830084454 กาญจนบุรี
3
4,900
8
23 ก.ย. 2565 - 25 ก.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
หลักสูตร: “การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 5 และเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอล์ ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
13 ก.ค. 2565 - 15 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
22 ก.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
28 ก.ค. 2565 - 30 ก.ค. 2565 โรงแรมซีบรีซ จอมเทียน โทร 038231056 ชลบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
5 ส.ค. 2565 - 7 ส.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การบันทึกบัญชีหน่วยงานภายใต้สังกัดโดยใช้ไฟล์ excel แบบอัตโนมัติ การสำรวจสินทรัพย์ สท.1-3 และการคิดค่าเสื่อมราคา ประจำปี 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: เทคนิควิธีจัดเก็บจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายการปรับปรุงแผนที่ภาษี การคำนวณภาษีโดยใช้โปรแกรม LtaxGIS 2.2 และ Ltax3000 4.0
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
2
20 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
4
3 มิ.ย. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
5
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 02-883-1588 กรุงเทพมหานคร
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
6
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
7
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การตรวจสอบ และปรับปรุงการบันทึกบัญชีตามการแก้ไขของ สตง. และ การตรวจสอบสินทรัพย์ คิดค่าเสื่อมราคา การพิสูจน์ยอดเงินสะสม การจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (แบบ อปท.วส.) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
20 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
3 มิ.ย. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
10 มิ.ย. 2565 - 12 มิ.ย. 2565 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 024229222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
24 มิ.ย. 2565 - 26 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น โทร 043519000 ร้อยเอ็ด
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
22 ก.ค. 2565 - 24 ก.ค. 2565 โรงแรมพีลูส โฮเทล อำเภอเมืองกาญจนบุรี โทร 083-0084454 กาญจนบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: การปฎิบัติงานเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอย่างไรเพื่อลดข้อบกพร่องของหน่วยตรวจสอบ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
14 พ.ค. 2565 - 16 พ.ค. 2565 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
2
19 พ.ค. 2565 - 21 พ.ค. 2565 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
3
27 พ.ค. 2565 - 29 พ.ค. 2565 โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โทร 053222099 เชียงใหม่
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
4
3 มิ.ย. 2565 - 5 มิ.ย. 2565 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร 0812653388 อุบลราชธานี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
5
9 มิ.ย. 2565 - 11 มิ.ย. 2565 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 02-883-1588 กรุงเทพมหานคร
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
6
17 มิ.ย. 2565 - 19 มิ.ย. 2565 โรงแรมท๊อปแลนด์ โทร 055247800 พิษณุโลก
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
7
23 มิ.ย. 2565 - 25 มิ.ย. 2565 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
8
1 ก.ค. 2565 - 3 ก.ค. 2565 โรงแรมลองบีช โทร 032472444 เพชรบุรี
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
9
8 ก.ค. 2565 - 10 ก.ค. 2565 ศูนย์ประชุมสาเกต ฮอล์ ร้อยเอ็ด
3
3,900
ปิดลงทะเบียน
10
15 ก.ค. 2565 - 17 ก.ค. 2565 โรงแรมบีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ โทร 074355355 สงขลา
3
3,900
ปิดลงทะเบียน