สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การคิดค่าเสื่อมราคา การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยดึงข้อมูลโครงการที่มีในระบบ e-plan กระบวนการจัดทำฐานข้อมูลเงินเดือนจาก LHR การบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP การทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฯ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
3 ก.ค. 2563 - 5 ก.ค. 2563 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนคอนเวนชั่น พัทยา โทร 0863748570 / 0825649939 /0812675418 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
10 ก.ค. 2563 - 12 ก.ค. 2563 โรงแรม เอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ โทร 074353400 / 0817380770 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
17 ก.ค. 2563 - 19 ก.ค. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211023-31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
24 ก.ค. 2563 - 26 ก.ค. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
31 ก.ค. 2563 - 2 ส.ค. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟแอนด์รีสอร์ท โทร 045268209 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
7 ส.ค. 2563 - 9 ส.ค. 2563 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทร 043245999 ขอนแก่น
3
4,900
เต็ม
7
14 ส.ค. 2563 - 16 ส.ค. 2563 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร 055211288 พิษณุโลก
3
4,900
8
21 ส.ค. 2563 - 23 ส.ค. 2563 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ 02-422-9222 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
9
28 ส.ค. 2563 - 30 ส.ค. 2563 โรงแรมเดอะริช โฮเต็ล โทร 044253185 นครราชสีมา
3
4,900
10
4 ก.ย. 2563 - 6 ก.ย. 2563 โรงแรมบรรจงบุรี โทร 077489111 สุราษฎร์ธานี
3
4,900
11
11 ก.ย. 2563 - 13 ก.ย. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0421111241-2 อุดรธานี
3
4,900
หลักสูตร: การจัดทำงบทรัพย์สินการปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสะสม และการจำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำรายละเอียดลูกหนี้ กค. 2การเพิ่มฐานข้อมูลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ในระบบบัญชี e-LAAS และเตรียมพร้อมในการจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ เพื่อการจัดทำบัญชี ฯ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
7 ก.พ. 2563 - 9 ก.พ. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
21 ก.พ. 2563 - 23 ก.พ. 2563 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 042111241 ถึง 2 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
6 มี.ค. 2563 - 8 มี.ค. 2563 โรงแรม เอเชี่ยน อำเภอหาดใหญ่ โทร 074353400 สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
20 มี.ค. 2563 - 22 มี.ค. 2563 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ โทร ๐-๕๕๒๑-๑๒๘๘ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
3 เม.ย. 2563 - 5 เม.ย. 2563 โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิกแอนด์คอนเวนชั่น พัทยากลาง โทร 038426352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
24 เม.ย. 2563 - 26 เม.ย. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ โทร.045268209 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
8 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โทร 022764995 ถึง 9 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
22 พ.ค. 2563 - 24 พ.ค. 2563 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS สำหรับผู้ปฎิบัติงานและผู้บริหาร
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
31 ม.ค. 2563 - 2 ก.พ. 2563 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทร 053211026 ถึง 31 เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
27 มี.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2563 โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท พัทยา โทร. 038-231-350-67, 092-365-0717 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
1 พ.ค. 2563 - 3 พ.ค. 2563 โรงแรมบ้านสวนคุณตา รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ โทร 045251288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน