สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP) ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) การบันทึกบัญชีวัสดุคงคลังพร้อมโปรแกรมวัสดุคงคลัง เพื่อจัดทำรายงานวัสดุคงเหลือ (แบบ อปท.-วส.) และการแยกทะเบียนคุมการ์ดพัสดุครุภัณฑ์ (แบบ ผด.)ด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,500
2
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,500
3
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โคราช โทร. 04-4079900 นครราชสีมา
3
4,500
4
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,500
5
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล โทรศัพท์: 043245999 ขอนแก่น
3
4,500
6
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทร : 094 466 2925 , 093 575 4888 สุราษฎร์ธานี
3
4,500
7
16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล โทร 042248155 อุดรธานี
3
4,500
8
23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ โทรศัพท์: 074355355 สงขลา
3
4,500
9
30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมท็อปแลนด์ โทรศัพท์: 055247800 พิษณุโลก
3
4,500
10
6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์: 038426352 ชลบุรี
3
4,500
หลักสูตร: แนวทางปฎิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงาน TOR อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อลดปัญหาและข้อบกพร่องจากหน่วยตรวจสอบ
จัดโดย: สำสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
4,500
2
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
3
4,500
3
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี
3
4,500
4
6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี
3
4,500
หลักสูตร: “การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม (ใหม่) สำหรับประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเจาะลึกแนวทางปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น”
จัดโดย: สำนักบริการชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อำเภอเมืองนครพนม นครพนม
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: "การปรับปรุงแผนที่แม่บทตามมาตรา 10 กรมที่ดินการแบ่งแยก รวมแปลง วาดแปลงใหม่ ด้วยโปรแกรม LtaxGIS 2.2 การบันทึกข้อมูลภาษี การประเมินภาษี ด้วยโปรแกรม Ltax3000 4.0 และ Ltax online”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร.074 234 301 สงขลา
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ อำเภอเมือง โทร.044 611 555 บุรีรัมย์
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก คอนเวนชั่น อำเภอบางละมุง ชลบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมืองอุดรธานี โทร.042-111-241-2 อุดรธานี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภือเมือง โทร.055247800 พิษณุโลก
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ โทร.089-188-8788, 032 472 444 กด 2 เพชรบุรี
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
7
5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053-211026-31 เชียงใหม่
3
5,500
ปิดลงทะเบียน
8
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร.081-265-3388 อุบลราชธานี
3
5,500
9
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โคราช โทร. 04-4079900 นครราชสีมา
3
5,500
10
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
5,500
11
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,500
12
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
3
5,500
หลักสูตร: “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ Excel และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัลฮิล อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
3
5,300
2
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,300
3
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ เพชรบุรี
3
5,300
4
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ โทร.074261111 สงขลา
3
5,300
5
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3
5,300
6
16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี โทร.081-265-3388 อุบลราชธานี
3
5,300
7
23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง ชลบุรี
3
5,300
8
30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โทร.053-211026-31 เชียงใหม่
3
5,300
9
6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง นครราชสีมา
3
5,300
10
13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
5,300
11
20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง อุดรธานี
3
5,300
12
27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
3
5,300
หลักสูตร: “การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2567 ตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566) และเตรียมความพร้อมการถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568”
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัลฮิล อำเภอเมืองนครนายก นครนายก
3
5,300
2
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
3
5,300
3
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ เพชรบุรี
3
5,300
4
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ โทร.074261111 สงขลา
3
5,300
5
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมอิมพีเรียล อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
3
5,300
6
16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
3
5,300
7
23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมเลอ บาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง ชลบุรี
3
5,300
8
30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง เชียงใหม่
3
5,300
9
6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง นครราชสีมา
3
5,300
10
13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
3
5,300
11
20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง อุดรธานี
3
5,300
12
27 ก.ย. 2567 - 29 ก.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
3
5,300
หลักสูตร: การปฏิบัติงานเบิกจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมกับการเป็นหน่วยเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง และการทำวางเบิกในระบบ NEW e-LAAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์: 074234301 สงขลา
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 บุรีรัมย์
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์: 038426352 ชลบุรี
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0903398032 อุดรธานี
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมท็อปแลนด์ โทร.055247800 พิษณุโลก
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ อำเภอชะอำ โทรศัพท์: 032472444 เพชรบุรี
3
4,500
7
5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 เชียงใหม่
3
4,500
8
12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,500
9
19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โทร 044079900 นครราชสีมา
3
4,500
10
26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,500
11
2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี โทร 043220400 ขอนแก่น
3
4,500
12
9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า โทร : 094 466 2925 , 093 575 4888 สุราษฎร์ธานี
3
4,500
หลักสูตร: การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ และการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มิ.ย. 2567 - 3 มิ.ย. 2567 โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด โทรศัพท์ : 028831588 กรุงเทพมหานคร
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
2
13 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ โทร 0903398032 อุดรธานี
3
4,500
ปิดลงทะเบียน
3
27 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053211026 เชียงใหม่
3
4,500
4
11 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ โทร.074261111 สงขลา
3
4,500
5
25 ก.ค. 2567 - 27 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทรศัพท์ 0812653388 อุบลราชธานี
3
4,500
หลักสูตร: หลักสูตรการทำฐานข้อมูลและบันทึกบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (บัญชีลูก) เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โทร : 0944662925 , 0935754888 (บัญชีลูก) สุราษฎร์ธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 (บัญชีลูก) บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท อ.พระนครศรีอยุธยา โทร.0658245364 (บัญชีลูก) พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ โทร.074261111 (บัญชีลูก) สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โทร 042522333 (บัญชีลูก) นครพนม
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
หลักสูตร: หลักสูตรการทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (บัญชีแม่) เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โทร : 0944662925 , 0935754888 (บัญชีแม่) สุราษฎร์ธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 (บัญชีแม่) บุรีรัมย์
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ โทรศัพท์: 035244333 (บัญชีแม่) พระนครศรีอยุธยา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ โทร.074261111 (บัญชีแม่) สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง (บัญชีแม่) นครพนม
3
4,900
ปิดลงทะเบียน