สมัครเข้าอบรมกับศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

หลักสูตร: การจัดทำรายงานสำรวจสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคา เพื่อการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และเทคนิคการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น e-LAAS
จัดโดย: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสาคาม
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด จำนวน (วัน) ผู้ลงทะเบียน (ราย) ค่าลงทะเบียน การลงทะเบียน เอกสารโครงการ
1
1 มี.ค. 2562 - 3 มี.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
2
29 มี.ค. 2562 - 31 มี.ค. 2562 โรงแรมเอเชี่ยน อ.หาดใหญ่ สงขลา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
3
19 เม.ย. 2562 - 21 เม.ย. 2562 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เชียงใหม่
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
4
26 เม.ย. 2562 - 28 เม.ย. 2562 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
5
10 พ.ค. 2562 - 12 พ.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
6
24 พ.ค. 2562 - 26 พ.ค. 2562 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น โทรศัพท์ : 038 426 352 ชลบุรี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
7
7 มิ.ย. 2562 - 9 มิ.ย. 2562 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท โทรศัพท์: 045 251 288 อุบลราชธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
8
21 มิ.ย. 2562 - 23 มิ.ย. 2562 โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ โทรศัพท์ : 02 2764995-9 กรุงเทพมหานคร
3
4,900
เต็ม
9
29 พ.ค. 2562 - 31 พ.ค. 2562 โรงแรมสยามแกรนด์ โทรศัพท์ : 042111241 อุดรธานี
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
10
19 ก.ค. 2562 - 21 ก.ค. 2562 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ นครราชสีมา (ยกเลิก) นครราชสีมา
3
4,900
ปิดลงทะเบียน
11
5 ก.ค. 2562 - 7 ก.ค. 2562 โรงแรมสาเกตุนคร โทรศัพท์ : 043511741 ร้อยเอ็ด
3
4,900
12
28 มิ.ย. 2562 - 30 มิ.ย. 2562 โรงแรมบ้านเชียง โทรศัพท์ : 042327911 - 29 อุดรธานี
3
4,900
13
12 ก.ค. 2562 - 14 ก.ค. 2562 โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ โทรศัพท์ : 056-313555 / 089-9618622 นครสวรรค์
3
4,900