เอกสารประกอบการอบรม รุ่น แพร่

เผยแพร่เมื่อ: 12 พ.ค. 2567 อ่านแล้ว 195 ครั้ง

โหลดเอกสารบรรยายตั้งหนี้
https://drive.google.com/file/d/16D6OFLzxZQUYhP6tLqLmfd8opn66hjG-/view?usp=sharing

 

โหลดไฟล์ตรวจค่าเสื่อมราคา
https://drive.google.com/file/d/1spRbQJi3EwRwQizrg5iO7M6OGvUQtEDs/view?usp=sharing