เกี่ยวกับเรา

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โทรศัพท์ 065-3479338 / 065-2501299 หรือ ID Line : @msu60 (ต้องใส่ @ นำหน้าด้วย)
E-mail: uni.msu2560@gmail.com โทรสาร  042111709  โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน
สามารถดาวน์โหลดโครงการและสมัครเข้าร่วมได้ที่ www.uniquestmsu.msu.ac.th หรือ www.local-training.com