ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
“การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ Excel และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภายใต้สังกัดใช้ไฟล์ (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568”
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ โทร.074 234 301 จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
5,300 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน