หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) รุ่นที่ 8จ.ชลบุร 10-12 มี.ค66

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 58 ครั้ง