หลักสูตรการวิเคราะห์ผังบัญชีเพื่อทำใบผ่านรายการตั้งหนี้ (AP)ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.(e-LAAS) รุ่น 9 จ.ขอนแก่น 17-19 มี.ค66

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 60 ครั้ง