การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 21 - 23 เม.ย 66 (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ: 2 ต.ค. 2566 ดูแล้ว 50 ครั้ง