การพิสูจน์ยอดเงินสะสม การปรับปรุงยอดประเมินภาษีเพื่อทำชำระภาษีผ่านธนาคาร ของ อปท. (e-LAAS) รุ่นที่ 2 5-7 พค. 66 จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 46 ครั้ง