การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุฯ รุ่นที่ 3 วันที่ 5 - 7 พ.ค. 66 (e-bidding) จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 47 ครั้ง