แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ.พระนครศรีอยุธยา 17-19พ.ค.66

เผยแพร่เมื่อ: 26 มิ.ย. 2567 ดูแล้ว 178 ครั้ง