แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ.พระนครศรีอยุธยา 17-19พ.ค.66

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 131 ครั้ง