แนวทางการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ของเจ้าหน้าที่ จ.บุรีรัมย์

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 273 ครั้ง