การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รุ่นที่ 6 จ.ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 161 ครั้ง