การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รุ่นที่ 6 จ.ขอนแก่น

เผยแพร่เมื่อ: 2 ต.ค. 2566 ดูแล้ว 125 ครั้ง