การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รุ่นที่ 7 จ.อุดร 2-4 มิ.ย.66

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 33 ครั้ง