การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รุ่นที่ 4 จ.สงขลา 8-10 มิ.ย.66

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 43 ครั้ง