แนวทางการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐหลังกรมบัญชีกลางปรับปรุง การปฏิบัติงานตามหนังสือเวียนเกี่ยวข้องฯ 16-19มิ.ย. 2566 สงขลา

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 52 ครั้ง