การจัดทำรายงานการเงินประจำวัน โดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ ของหน่วยงานภายใต้สังกัด รุ่นที่ 9 วันที่ 23-25 มิ.ย จ.ร้อยเอ็ด

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 165 ครั้ง