จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) 22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 71 ครั้ง