การปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ 5 เฟส 2 (ภาคปฏิบัติจริง) วันที่ 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66 จ.นครพนม

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 105 ครั้ง