การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 จ.อยุธยา วันที่ 29 มิ.ย. 2566 - 2 ก.ค. 2566

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 43 ครั้ง