การปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ ๕(ภาคปฏิบัติจริง) 7 ก.ค. 2566 - 9 ก.ค. 2566 โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดร

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 60 ครั้ง