การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี 2567 และการบันทึกร่างงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS รร.แม่ยมพาเลส จ.แพร่

เผยแพร่เมื่อ: 18 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 107 ครั้ง