การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี 2567 และการบันทึกร่างงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS รร.แม่ยมพาเลส จ.แพร่

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 79 ครั้ง