หลักสูตร การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2566 ณ รร.มุกดาหารแกรนด์ จ.มุกดาหาร

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 228 ครั้ง