การปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ ๕(ภาคปฏิบัติจริง) รุ่นที่ 3 14-16 ก.ค. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 69 ครั้ง