การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี 2566 รุ่นที่ 1 จ.ปทุมธานี

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 255 ครั้ง