การปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ ๕(ภาคปฏิบัติจริง) รุ่นที่ 4 โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 84 ครั้ง