การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จ.อยุธยา 26-28 ก.ค.66

เผยแพร่เมื่อ: 7 ธ.ค. 2566 ดูแล้ว 75 ครั้ง