การประชุมสภาท้องถิ่นและการตรวจพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จ.อยุธยา 26-28 ก.ค.66

เผยแพร่เมื่อ: 18 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 94 ครั้ง