การปฏิบัติงานและบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP) ระยะที่ ๕(ภาคปฏิบัติจริง) รุ่นที่ 5 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 60 ครั้ง