การบันทึกสินทรัพย์ การคิดค่าเสื่อมราคาสะสม การเตรียมความพร้อมปิดบัญชีโดยใช้ไฟล์ Excel อัตโนมัติ 8 - 10 กย. 2566 จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ: 2 ต.ค. 2566 ดูแล้ว 286 ครั้ง