การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบe-LAASประจำปี 2566 รุ่นที่ 6 หาดใหญ่ จ.สงขลา

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 190 ครั้ง