การทำรายงานทางการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบe-LAASประจำปี 2566 รุ่นที่ 10 จ.อุบลฯ 3-5 ธ.ค.66

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 188 ครั้ง