การพัฒนาประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 4 จ.อุบลฯ 25-27 ม.ค.67

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 134 ครั้ง