เตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 23 - 25 ก.พ. จ.อุบลฯ

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 158 ครั้ง