เตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (NEW e-LAAS) รุ่นที่ 6 จ.ขอนแก่น 1-3 มี.ค.2567

เผยแพร่เมื่อ: 20 พ.ค. 2567 ดูแล้ว 265 ครั้ง