แนะนำเว็บไซต์ local-training.com ระบบลงทะเบียนการฝึกอบรมออนไลน์

เผยแพร่เมื่อ: 6 ก.ย. 2560 อ่านแล้ว 5,137 ครั้ง

เว็บไซต์ local-training.com จัดทำขึ้นเพื่อเป็นช่องทางการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานะผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยท่านสามารถดูข้อมูลหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมได้ที่เมนู หลักสูตรฝึกอบรม หรือที่หน้าแรกของเว็บไซต์