หลักสูตรการปรับปรุงบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์ และการปิดบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-LAAS ประจำปี ๒๕๖๕

เผยแพร่เมื่อ: 8 ก.ย. 2565 อ่านแล้ว 1,567 ครั้ง