ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม local-training.com

เผยแพร่เมื่อ: 6 ก.ย. 2560 อ่านแล้ว 5,648 ครั้ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม local-training.com 

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเองได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ โดยมีขึ้นตอนดังนี้

  1. เลือกหลักสูตรและรุ่นที่ท่านสนใจเข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งแต่ละรุ่นอาจมีสถานที่ไม่เหมือนกัน
  2. คลิกที่ปุ่มลงทะเบียนรุ่นที่ท่านสนใจ
  3. เว็บไซต์จะแจ้งผลการลงทะเบียนพร้อมแสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนไปแล้ว
  4. โอนเงินค่าลงทะเบียนตามจำนวนที่ระบบแจ้งไว้ในแต่ละรุ่น ดูขั้นตอนการชำระเงินได้ที่เมนู การชำระเงิน -> ขั้นตอนการชำระเงิน
  5. แจ้งชำระเงินผ่านเมนู การชำระเงิน -> แจ้งการชำระเงิน เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลแล้วจะดำเนินการแก้ไขสถานะการลงทะเบียนโดยเร็วที่สุด