ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568
รุ่นที่
1 ระหว่างวันที่ 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ โทรศัพท์ 053-211026 (บัญชีแม่) จังหวัดเชียงใหม่
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน