ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการทำฐานข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (NEW e-LAAS) ในปีงบประมาณ 2568
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 (บัญชีแม่) จังหวัดบุรีรัมย์
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน