ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการทำฐานข้อมูลและบันทึกบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
รุ่นที่
2 ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า โทร : 0944662925 , 0935754888 (บัญชีลูก) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน