ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการทำฐานข้อมูลและบันทึกบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
รุ่นที่
3 ระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมอัลวาเรซ โทร 044611555 (บัญชีลูก) จังหวัดบุรีรัมย์
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน