ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
หลักสูตรการทำฐานข้อมูลและบันทึกบัญชีเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568 ของหน่วยงานภายใต้สังกัด
รุ่นที่
6 ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว โทร 042522333 (บัญชีลูก) จังหวัดนครพนม
ค่าลงทะเบียน
4,900 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน