ลงทะเบียนการฝึกอบรม

หลักสูตร
การจัดทำและพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568 ตามรูปแบบการจำแนกงบประมาณ และการบันทึกการจัดทำงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าระบบ NEW e-LAAS ในปีงบประมาณ 2568
รุ่นที่
4 ระหว่างวันที่ 11 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567 (3 วัน)
สถานที่
โรงแรมหรรษาเจบี โทรศัพท์: 074234301 จังหวัดสงขลา
ค่าลงทะเบียน
4,500 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียน


ข้อมูลหน่วยงาน